Om os

kornet.dk


kornet.dk er en “internet-butik” hvor du kan købe ægte kunsttryk i højeste kvalitet. For at holde salgspriserne nede, har vi fravalgt dyre butik- og gallerilokaler. De besparelser vi opnår ved det, kommer kunderne og alle kunstnerne komme til gode. På vores site kan du læse om de kunstnere der står bag vore kunsttryk. Det kan du, fordi vi ved at værdien af et kunsttryk ofte forøges, når man har en idé om hvem kunsteren er, og hvad han / hun repræsentere og står for. Hos kornet.dk har vi ikke dag til dag levering. Det skyldes at alle vores kunsttryk produceres når vi modtager en bestilling. Vi har ikke noget lagervarer, men vi bestræber os for at levere alle bestillinger inden for fem arbejdsdage.

Vore priser og trykkvalitet fortjener enhver sammenligning – hos kornet.dk kan du få kvalitetskunst fra anerkendte kunstnere på væggene.

Er du kunstner?


Er du selv billedkunstner, og ønsker du sælge kunst på nettet, hjælper vi dig gerne med det. Det er gratis for dig at blive præsenteret på vores sitet. Hver gang vi sælger et af de kunsttryk du har leveret, tjener du op til 30% af salgsprisen. Det eneste du selv skal sørge for, er at levere trykklare filer som vi kan trykke efter. Har du ikke filer, eller ved du ikke hvordan du skal fremstille dem sætter vi dig gerne i kontakt med en profession fotograf som kan gengive din kunst på bedste vis. Er du interesseret i at din kunst bliver kendt, og solgt på nettet, så send os en mail på info@kornet.dk.

Det er gratis for dig, det eneste du risikere er at blive kendt og få en god og fornuftig indtægt på de kunsttryk vi sælger for dig.

Trykfiler


Hvis du ønsker at sælge kunst på vores sitet, skal vi have trykklare filer, som gengiver dine farver bedst muligt. Såfremt du ikke selv har kontakt til en fotograf, kan vi henvise til en i vores store netværk. Filer som ikke er i god nok kvalitet eller opløsning kan vi desværre ikke trykke efter. Filfremstilling og affotografering behøver ikke være en dyr fornøjelse.

kornet.dk


En kornet er et messingblæseinstrument, og et guldkorn er en tanke, sjov bemærkning som ofte afstedkommer andre kloge kommentarer. Kornet som den blinde høne så ofte kan finde må ikke forglemmes. Sigtekorn, kornblomst og andre kornsorter er alle med til at gøre ordet ligeså alsidigt som vi ønsker vores site skal være.

kornet.dk – sitet for dig der elsker individuelle kunsttryk, kvalitet og alsidighed.